Zespół Prasowy - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zespół Prasowy

Zespół Prasowy

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112

tel. (47) 841 22 12 lub (47) 841 22 13

fax (47) 841 99 74

adres mailowy: rzecznik@ld.policja.gov.pl

Rzecznik Prasowy

kom. Aneta Sobieraj

tel. 690 115 403

W zespole pracują również:

podkom. Adam Dembiński
tel. 798 030 629

kom. Edyta Machnik
tel. 695 997 030

sierż. Mateusz Piliński
tel. (47) 841 22 12 lub (47) 841 22 13

Paulina Matusiak-Worek
tel. (47) 841 22 12 lub (47) 841 22 13

Zapraszamy na stronę internetową: https://lodzka.policja.gov.pl/

Zespół Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy wyłącznie na adres e-mail: rzecznik@ld.policja.gov.pl. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.

Zakres zadań Zespołu Prasowego:

Zespół Prasowy jest koordynatorem i organizatorem kontaktów policjantów z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środków masowego przekazu. Do zadań Zespołu Prasowego należy:

  1. Koordynowanie i organizowanie kontaktów policjantów z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środków masowego przekazu.
  2. Informowanie mediów o bieżących zdarzeniach kryminalnych, zadaniach i planowanych przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki Policji, reagowanie na krytykę pracy Policji zgodnie z unormowaniami prawa prasowego.
  3. Przedstawianie mediom przykładów współpracy Policji ze społeczeństwem, prezentowanie osiągnięć Komendy i jednostek Policji oraz realizowanie za pośrednictwem mediów prewencji kryminalnej.
  4. Zamieszczanie w środkach masowego przekazu komunikatów jednostek Policji o bieżących zdarzeniach kryminalnych i poszukiwaniach osób.
  5. Kształtowanie pozytywnego obrazu Policji w społeczeństwie poprzez realizację polityki informacyjnej Komendanta.
  6. Opracowywanie strategii dotyczącej zakresu i rodzaju udzielanych mediom informacji w przypadkach poważnych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych.
  7. Zapewnienie obsługi prasowej Komendanta oraz Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 30.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
malgorzata.kosmalacybart
do góry