Zespół Prasowy - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Zespół Prasowy

Zespół Prasowy
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi


91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-22-12 lub 13,  fax (47) 841-99-74
rzecznik@ld.policja.gov.pl

Rzecznik Prasowy
mł. insp. Joanna Kącka
tel. 607-039-138
 

W zespole pracują również:

asp. sztab. Radosław Gwis
tel. 695-997-030

nadkom. Adam Kolasa
tel. 692-454-184

podkom. Aneta Sobieraj
tel. 690-115-403
 

Zapraszamy na stronę internetową:
http://www.lodzka.policja.gov.pl 

 

Zakres zadań Zespołu Prasowego:

Zespół Prasowy jest koordynatorem i organizatorem kontaktów policjantów z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środków masowego przekazu. Do zadań Zespołu Prasowego należy:

1) koordynowanie i organizowanie kontaktów policjantów z przedstawicielami lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich środków masowego przekazu;
2) informowanie mediów o bieżących zdarzeniach kryminalnych, zadaniach i planowanych przedsięwzięciach realizowanych przez jednostki Policji, reagowanie na krytykę pracy Policji zgodnie z unormowaniami prawa prasowego;
3) przedstawianie mediom przykładów współpracy Policji ze społeczeństwem, prezentowanie osiągnięć Komendy i jednostek Policji oraz realizowanie za pośrednictwem mediów prewencji kryminalnej;
4) zamieszczanie w środkach masowego przekazu komunikatów jednostek Policji o bieżących zdarzeniach kryminalnych i poszukiwaniach osób;
5) kształtowanie pozytywnego obrazu Policji w społeczeństwie poprzez realizację polityki informacyjnej Komendanta;
6) opracowywanie strategii dotyczącej zakresu i rodzaju udzielanych mediom informacji w przypadkach poważnych zagrożeń lub wydarzeń nadzwyczajnych;
7) zapewnienie obsługi prasowej Komendanta oraz Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry