Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
91-048 Łódź
ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-22-95

e-mail: zampub@ld.policja.gov.pl,
fundusze@ld.policja.gov.pl

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zo
http://przetargi.lodzka.policja.gov.pl
 

Sekcja podlega bezpośrednio pod Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Logistyki
 

Zadania w zakresie dotyczącym zamówień publicznych


1.    Realizacja zadań dotyczących prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na potrzeby KWP w Łodzi oraz podległych jej komend miejskich i powiatowych Policji.

2.    Zapewnienie zgodności realizowanych zamówień zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

3.    Współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie  prowadzonych postępowań i realizowanych zadań z zakresu zamówień publicznych.

4.    Opracowywanie wewnętrznych procedur oraz dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych w jednostce.

5.    Sporządzanie zbiorczego planu zamówień publicznych na dany rok kalendarzowy oraz sprawozdania z udzielonych zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.  Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych w trybach ustawy Prawo  zamówień publicznych, dla których powołano komisję przetargową.

 

Zadania w zakresie dotyczącym funduszy pomocowych
 

1.    Monitorowanie programów umożliwiających absorpcję środków pomocowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych
i zagranicznych.

2.    Przygotowywanie materiałów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych.

3.    Kontakt z przedstawicielstwami funduszy pomocowych (m.in. Instytucje Zarządzające)

4.    Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami.

5.    Monitorowanie i ewaluacja realizowanych projektów.

6.    Realizacja zadań z zakresu pozyskiwania darowizn dotacji.

7.    Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

8.   Opracowywanie wewnętrznych procedur oraz dokumentów stosowanych w jednostce przy realizacji zadań z zakresu funduszy pomocowych.

 

Sekcja do oznakowania spraw używa symbolu „FZ" poprzedzającego właściwą liczbę dziennika.

Metryczka

Data publikacji 15.01.2018
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Gruszczelak
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry