Wydział Transportu - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Transportu

Wydział Transportu
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

92-104 Łódź,  ul. Stokowska 21/25
tel.(47) 841-12-80 lub 841-32-15  fax (47) 841-12-81
transport@ld.policja.gov.pl

Naczelnik  
mł. insp. Jarosław Tomasik

Zastępca Naczelnika
nadkom. Jacek Piaseczny

Zakres zadań Wydziału Transportu:

1) planowanie i zaopatrywanie w sprzęt transportowy komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy, w zakresie niezastrzeżonym dla komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;
2) przygotowywanie sprzętu transportowego do użytkowania, w szczególności poprzez  rejestrowanie, oznakowanie i wyposażanie pojazdów uprzywilejowanych w ruchu oraz oznaczanie ich numerami taktycznymi;
3) sprawowanie nadzoru nad gospodarką transportową w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji, organizowanie i dokonywanie przeglądów stanów utrzymania sprzętu transportowego i zaplecza obsługowo-naprawczego;
4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych policjantom i pracownikom Komendy oraz jednostek Policji, prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych z udziałem służbowego sprzętu transportowego;
5) przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych i realizacja umów na zakup sprzętu transportowego, materiałów pędnych i smarów, części zamiennych i materiałów do obsługi i napraw sprzętu transportowego;
6) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry