Wydział Prewencji - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

94-109  Łódź, ul. Pienista 71
tel. (47) 841-33-90, fax (47) 841-17-11
prewencja@ld.policja.gov.pl


Naczelnik
mł. insp. Jarosław Janus

 

Zakres zadań Wydziału Prewencji:

1) koordynowanie i nadzorowanie działań jednostek Policji w zakresie:
a) realizacji zadań patrolowych i patrolowo-interwencyjnych,
b) realizacji zadań przez dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych,
c) spraw o wykroczenia,
d) bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i lotnictwie cywilnym,
e) bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
f) wykorzystania psów i koni służbowych,
g) zagrożeń demoralizacją i przestępczością wśród nieletnich,
h) przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) współpraca ze służbami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) wykonywanie zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad strażami gminnymi i miejskimi;
4) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa łódzkiego w celu skutecznego przeciwdziałania występującym zagrożeniom;
5) inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych na:
a) opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży oraz zjawisk patologii społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
b) współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach zapobiegania tej przestępczości i zjawiskom,
c) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego wizerunku Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
6) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg oraz wniosków dotyczących problematyki, która na podstawie odrębnych przepisów nadzorowana jest przez wydział;
7) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 


 

 

Metryczka

Data publikacji 28.02.2012
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry