Wydział Łączności i Informatyki - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-12-41 lub  841-11-10   fax (47) 841-17-16
e-mail: wlii@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
podinsp. Sławomir Olczykowski

Zastępca Naczelnika
inż. Paweł Wawrzyńczak

 

Wydział Łączności i Informatyki jest komórką organizacyjną koordynującą całokształt czynności w zakresie łączności, informatyki i telekomunikacji jednostek Policji na terenie województwa łódzkiego.

Zakres zadań Wydziału Łączności i Informatyki:

1) organizowanie, rozwijanie i utrzymanie systemów i infrastruktury:
a) przewodowej łączności administracji państwowej,
b) przewodowej łączności szyfrowej i telefaksowej,
c) sieci telekomunikacyjnej zintegrowanej, wykorzystywanej przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych,
d) łączności radiowej,
e) poczty specjalnej,
f) policyjnej sieci transmisji danych,
g) sieci intranet i internet;
2) wdrażanie, eksploatacja i administrowanie policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych;
3) prowadzenie i organizowanie centralnego i lokalnego serwisu sprzętu łączności i informatyki;
4) nadzór i administrowanie dostępem do sieci Internet oraz nadawanie uprawnień do korzystania z zasobów internetowych;
5) prowadzenie i organizowanie lokalnego Punktu Rejestracji;
6) organizowanie łączności i informatyki w stanach kryzysowych oraz na czas operacji policyjnych;
7) nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w Policji standardów teleinformatycznych;
8) realizowanie celów strategii i polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych i łączności oraz nadzór nad ich realizacją;
9) wykonywanie zleconych przez Komendę Główną Policji zadań operatora Ogólnopolskiej  Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego „112”;
10) określanie kierunków rozwoju i zadań inwestycyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii w Komedzie i jednostkach Policji;
11) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji w sprzęt oraz usługi łączności i informatyki w ramach gospodarki finansowej;
12) prowadzenie ewidencji majątkowych sprzętu telekomunikacyjnego i informatycznego oraz odpowiedzialność w tym zakresie;
13) obsługa logistyczna komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na obszarze województwa łódzkiego w zakresie właściwości wydziału;
14) nadzór nad całością zagadnień łączności i informatyki realizowanych przez jednostki Policji oraz komórki organizacyjne Komendy;|
15) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry