Wydział Kryminalny - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112 
tel. (47) 841-21-30 fax (47) 841-17-65 lub (47) 841-70-93
kryminalny@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik 

mł. insp. Jarosław Tokarski

p.o Zastępcy Naczelnika

podinsp. Piotr Bartkiewicz

 

TELEFON ZAUFANIA  (47) 841-50-07

 

Zakres zadań Wydziału Kryminalnego:

1) realizowanie zadań wykonawczych i nadzorczych Komendy w zakresie inicjowania, koordynowania i organizowania działań operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawnego i skutecznego rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej oraz wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw;
2) prowadzenie działań operacyjnych w sprawach o najgroźniejsze przestępstwa, w tym zabójstwa, rozboje z użyciem broni palnej, seryjne zgwałcenia, handel ludźmi, handel narkotykami, dokonywane w zorganizowanych grupach przestępczych i o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw, a także prowadzenie działań mających na celu prawidłowe rozpoznawanie środowiska kibiców;
3) prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości i osób zaginionych, prowadzenie czynności związanych z ujawnianiem osób o nieustalonej tożsamości lub znalezieniem nieznanych zwłok oraz szczątków  ludzkich oraz koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach Policji;
4) prowadzenie oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną udzielaną przez Policję osobom zagrożonym, realizowanych na obszarze działania Komendy;
5) prowadzenie spraw operacyjnych na podstawie materiałów własnych lub przejętych do prowadzenia z komórek organizacyjnych służby kryminalnej jednostek Policji, z uwagi na skomplikowany charakter działań wykrywczych bądź dowodowych, a także o zasięgu obejmującym obszar kilku powiatów lub województw, przekraczających możliwości realizacyjne jednostek Policji lub wymagających współpracy międzynarodowej;
6) prowadzenie współpracy z osobowymi źródłami informacji i rozbudowa sieci kwalifikowanych źródeł informacji;
7) ujawnianie i identyfikacja mienia podlegającego zabezpieczeniu w postępowaniu karnym;
8) zapewnienie obiegu informacji o przestępstwach i ich sprawcach;
9) prowadzenie nadzoru instancyjnego;
10) analizowanie stanu wyposażenia specjalistycznego komórek służby kryminalnej jednostek Policji i sygnalizowanie potrzeb w tym zakresie;
11) ujawnianie i analizowanie nowych form przestępczości oraz opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie systemu przeciwdziałania przestępstwom najgroźniejszym i najbardziej uciążliwym dla społeczeństwa;
12) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 02.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry