Wydział Kadr i Szkolenia - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-13-50  fax (47) 841-17-02
kadry@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Ewa Rosoł

Zastępca Naczelnika
podinsp. Beata Królikowska - Prokopowicz

 

Zakres zadań Wydziału Kadr i Szkolenia:

1) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników, dla których właściwy w sprawach osobowych jest Komendant;
2) realizowanie polityki kadrowej Komendanta;
3) prowadzenie postępowań administracyjnych I i II instancyjnych związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz tworzenie projektów decyzji w tych sprawach;
4) nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych w jednostkach Policji oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych policjantów w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta;
5) prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych:
a) wobec kandydatów do służby w Policji,
b) wobec osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie,
c) na wybrane stanowiska służbowe w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
d) wobec policjantów kierowanych do pełnienia służby poza granicami kraju;
6) projektowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej Komendy i jednostek Policji, w tym monitorowanie, analizowanie i opiniowanie propozycji zmian oraz nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur organizacyjnych jednostek Policji;
7) koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć związanych z realizacją procesu szkolenia centralnego i lokalnego doskonalenia zawodowego w województwie łódzkim;
8) planowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleń pracowników Komendy i jednostek Policji;
9) prowadzenie i administrowanie bazami danych w zakresie właściwości wydziału i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
10) realizowanie zagadnień socjalnych dla policjantów, emerytów i rencistów Policji województwa łódzkiego;
11) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 29.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Sylwia Szmit
do góry