Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Stokowska 21/25
tel. (47) 841-32-52  fax (47) 841-12-01
gmt@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Anita Tim-Warchał

Zastępca Naczelnika
kom. Adam Prostacki

 

Zakres zadań Wydziału Gospodarki Materiałowo – Technicznej:

1) planowanie, zakup, dystrybucja oraz prowadzenie gospodarki magazynowej składników majątkowych na rzecz Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy w sprawach:
a) uzbrojenia,
b) umundurowania i wyposażenia specjalnego,
c) sprzętu techniki kryminalistycznej i ruchu drogowego,
d) sprzętu kwaterunkowo-biurowego,
e) sprzętu gospodarczego,
f) sprzętu i wyposażenia działu żywnościowego,
g) druków i formularzy służbowych,
h) sprzętu kulturalno-oświatowego i sportowo-szkoleniowego;
2) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej i ilościowo-wartościowej składników majątkowych pozostających w użytkowaniu komórek organizacyjnych Komendy, jednostek Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na obszarze działania Komendy;
3) prowadzenie działalności obsługowo-naprawczej na bazie stanowisk własnych i jednostek organizacyjnych Policji na obszarze kraju, a także zlecanie tych usług podmiotom zewnętrznym;
4) prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym:
a) dokonywanie okresowych przeglądów,
b) konserwacja sprzętu;
5) prowadzenie okresowych przekwalifikowań i wybrakowań sprzętu wymienionego w pkt 1;
6) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry