Wydział do walki z Korupcją - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział do walki z Korupcją

Wydział do walki z Korupcją
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-30-00
korupcja@ld.policja.gov.pl

  

Naczelnik 
mł. insp. Monika Mamełko

 

TELEFON  ZAUFANIA (47) 841 55 44

 

Zakres zadań Wydziału do walki z Korupcją:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
2) opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych;
3) inspirowanie, koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w jednostkach Policji, mających na celu sprawne wykrywanie sprawców przestępstw o charakterze korupcyjnym;
4) prowadzenie postępowań przygotowawczych, w tym powierzonych z zakresu przestępczości korupcyjnej;
5) udzielanie wsparcia jednostkom Policji w sprawach dotyczących przestępczości korupcyjnej, trudnych do wykrycia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych lub dowodowych;
6) analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze województwa łódzkiego, jej specyfiki i obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry