Sztab Policji - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Sztab Policji

Sztab Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112 
tel. (47) 841-22-60 lub 841-22-67 fax (47) 841-17-82

sztab@ld.policja.gov.pl
 

 

Naczelnik
mł. insp. Grzegorz Sowa

Zastępca Naczelnika
nadkom. Marcin Poterała

 

 Zakres zadań Sztabu Policji:

1) koordynowanie i nadzór nad zabezpieczeniami realizowanymi przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji w formie akcji i operacji policyjnych, polegające na rozpoznawaniu zagrożeń, przekazywaniu informacji, koordynacji działań, dyslokowaniu podległych sił policyjnych oraz analizie wydarzeń nadzwyczajnych, dotyczących uroczystości, imprez, zgromadzeń, przejazdu uczestników imprez oraz pobytu osób podlegających ochronie oraz izraelskich grup wycieczkowych;
2) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, odbywających się na obszarze województwa łódzkiego, w ramach Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego;
3) doskonalenie zawodowe i utrzymywanie w stałej gotowości do działań Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji Komendy;
4) zapewnienie ciągłości funkcjonowania stanowiska kierowania Komendy oraz realizacja czynności kontrolno-sprawdzających podległych służb dyżurnych;
5) koordynowanie i nadzór nad realizacją pościgów i zorganizowanych działań pościgowych przez jednostki Policji;
6) realizowanie lotów patrolowo-rozpoznawczych oraz ratowniczo-ewakuacyjnych w ramach poszukiwania sprawców przestępstw, osób zaginionych, zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz awarii technicznych, w tym współdziałanie z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi;
7) organizowanie przygotowań do działania w sytuacjach kryzysowych;
8) wykonywanie czynności związanych z organizacją systemu osiągania wyższych stanów gotowości do działania w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
9) inicjowanie, planowanie i nadzorowanie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym wykonywanie zadań obronnych pozostających w zakresie właściwości wydziału;
10) koordynowanie w jednostkach Policji przygotowań nieetatowych grup do prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych i negocjacji policyjnych.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry