Laboratorium Kryminalistyczne - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Laboratorium Kryminalistyczne

Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-12-20, 841-12-21, 841-95-71
fax (47) 841-17-93
lk@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik 
mł. insp. Danuta Ulewicz

Zastępca Naczelnika
podinsp. Tomasz Mrzygłód

 

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego:

1) wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji na terenie kraju oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;
2) koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki jednostek Policji;
3) współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
4) współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
5) prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbioru niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”) i obsługa Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS);
6) uczestniczenie w oględzinach i innych czynnościach procesowych dotyczących najpoważniejszych przestępstw popełnionych na obszarze województwa łódzkiego.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry