Wydział Techniki Operacyjnej - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Techniki Operacyjnej

Wydział Techniki Operacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-11-50,  fax (47) 841-17-94

wto@ld.policja.gov.pl
 

 

Zakres zadań Wydziału Techniki Operacyjnej:

1) opiniowanie, rejestrowanie oraz realizowanie wniosków i zarządzeń na stosowanie:
a) kontroli operacyjnej,
b) obserwacji,
c) technicznych środków wsparcia zadań operacyjnych,
d) ustaleń teleinformatycznych;
2) prowadzenie działań maskujących oraz czynności operacyjnych.

  

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry