Wydział Psychologów - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Psychologów

Wydział Psychologów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-13-51
psycholog@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Edyta Krawczyk-Włodarczyk

 


Informujemy, że od 18 stycznia 2010 r. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił bezpłatną ogólnopolską poradnię telefoniczną dla osób przeżywających kryzys emocjonalny. Specjaliści z tego Instytutu udzielają pomocy pod numerem

tel. 116 123


Zakres zadań Wydziału Psychologów:

1) udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w formie konsultacji lub porady psychologicznej, diagnozy psychologicznej, grupowego odreagowania psychicznego i organizowania grup wsparcia oraz prowadzenie psychoterapii;
2) prowadzenie psychoedukacji ukierunkowanej na profilaktykę chorób i zaburzeń oraz promocję zdrowia psychicznego;
3) przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji oraz kandydatów na określone stanowiska służbowe w Policji lub do określonych komórek organizacyjnych;
4) udział w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
5) uczestniczenie w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe;
6) pomoc w realizacji czynności dochodzeniowo-śledczych, w szczególności sporządzanie portretów psychologicznych nieznanych sprawców oraz pomoc w realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych;
7) współdziałanie w czynnościach administracyjno-porządkowych, w szczególności udział w negocjacjach w charakterze konsultanta.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry