Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-21-80 lub 81
fax (47) 841-17-15
pg@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł.insp. Sławomir Lont
 
Zastępca Naczelnika
podinsp. Robert Stępień

 


Zakres zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz ściganie sprawców tych przestępstw;
2) monitorowanie, prognozowanie i analizowanie stanu zagrożeń w zakresie przestępczości gospodarczej w województwie łódzkim i na tej podstawie wskazywanie głównych kierunków działań komórek do walki z przestępczością gospodarczą  jednostek Policji;
3) identyfikowanie problemów występujących w pracy komórek do walki z przestępczością gospodarczą w jednostkach Policji, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań eliminujących ujawnione problemy oraz ocena efektywności wdrożonych rozwiązań;
4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w ramach wsparcia jednostek Policji, ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne ich działań prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw gospodarczych;
5) koordynowanie pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej prowadzonej w jednostkach Policji w zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz sprawowanie nadzoru nad tą pracą;
6) sprawowanie nadzoru i kontroli nad sprawami realizowanymi przez komórki służby kryminalnej Komendy i jednostek Policji w zakresie ustalania, identyfikacji i tymczasowego zajmowania mienia ruchomego oraz wnioskowania o zabezpieczenie składników majątkowych.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 03.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry