Wydział Wywiadu Kryminalnego - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Wywiadu Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi


91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-30-08, fax.(47) 841-17-06
wwk@ld.policja.gov.pl

 

 

Zakres zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego:

1) sporządzanie analiz operacyjnych wspomagających proces wykrywczy;
2) wykonywanie analiz strategicznych wspomagających procesy decyzyjne;
3) typowanie kandydatów na analityków kryminalnych;
4) inicjowanie zakupu sprzętu i oprogramowania na potrzeby komórek analizy kryminalnej;
5) wprowadzanie informacji z zapytań i meldunków informacyjnych do Systemu Informacji Operacyjnych oraz analizowanie tych danych pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
6) inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zgromadzonych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych bazach policyjnych i pozapolicyjnych;
7) realizowanie przedsięwzięć werbunkowych, pozyskiwanie i obsługa osobowych źródeł informacji;
8) udzielanie pomocy i konsultacji jednostkom Policji w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji;
9) prowadzenie zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji;
10) sprawowanie nadzoru nad terminowością, kompletnością i aktualnością rejestracji wykonywanych przez jednostki Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji zwanym dalej „KSIP” i udzielanie im pomocy w zakresie pracy z systemem;
11) wykonywanie analiz i typowań przy pomocy Systemu Analitycznego KSIP;
12) realizowanie sprawdzeń dotyczących osób, podmiotów, rachunków bankowych, rachunków papierów wartościowych i przestępstw w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej, zwanym dalej „KCIK” na rzecz komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji nie mających dostępu do tego systemu;
13) bezpośrednia współpraca i wymiana informacji kryminalnych z akredytowanymi w Polsce Oficerami Łącznikowymi zagranicznych organów ścigania oraz polskimi Oficerami Łącznikowymi akredytowanymi za granicą;
14) koordynowanie i nadzór obiegu informacji kryminalnych realizowanych w ramach międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych;
15) pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych na zlecenie komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry