Wydział Konwojowy - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi


94-109  Łódź,  ul. Pienista 71
tel. (47) 841-20-70 lub 841-31-30, fax (47) 841-17-39
konwojowy@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Marek Nosowicz

Zastępca Naczelnika
kom. Krzysztof Kubacki


Zakres zadań Wydziału Konwojowego:

1) organizowanie i realizowanie konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz konwojów i doprowadzeń osób nieletnich;
2) realizowanie doprowadzeń cudzoziemców do organów Straży Granicznej;
3) realizowanie konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej;
4) realizowanie doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się
na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza obszarem działania jednostki Policji;
5) wzmacnianie konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów;
6) współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia
i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań
umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych;
7) współpraca z Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji i innymi komórkami służby kryminalnej Komendy Głównej Policji, a także innymi formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;
8) wykonywanie zadań policji sądowej między innymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur, ochrony życia i zdrowia sędziów i prokuratorów oraz czynności procesowych zleconych przez sąd i prokuratora;
9) realizowanie konwojów etapowych w oparciu o obowiązujące przepisy w tym zakresie;
10) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji w zakresie kompetencji wydziału;
11) udział w zabezpieczeniu imprez masowych i innych działaniach policyjnych realizowanych w formie akcji i operacji;
12) koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
13) analiza przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas konwojów i doprowadzeń osób, w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
14) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka.

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2007
Data modyfikacji : 04.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry