Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową

Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-35-70, fax (47) 841 44 81
narkotyki@ld.policja.gov.pl
      

Naczelnik
mł. insp. Robert Borowski

 

Zadania Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi:

1) Wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych kategorii:
    a) produkcji narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,
    b) produkcji oraz uprawy konopi innych niż włókniste,
    c) handlu znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
    d) przemytu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
    e) posiadania znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów
2) Inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3) Systematyczne monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na terenie województwa łódzkiego oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4) 
Udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Policji województwa łódzkiego przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej.
5) 
Ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych właściwych do zwalczania przestępczości narkotykowej jednostek podległych, wraz z wnioskami zmierzającymi do jej usprawnienia.
6) 
Opracowywanie analiz i prognoz zagrożenia przestępczością narkotykową.
7) 
Organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej jednostek podległych w zakresie uregulowań prawnych, przepisów resortowych oraz metodyki, techniki i taktyki prowadzenia czynności wykrywczych.
8) 
Współpraca z zagranicznymi formacjami Policji oraz ich międzynarodowymi organizacjami za pośrednictwem właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy oraz Komendy Głównej Policji, współpraca z organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym a także koordynowanie działań jednostek Policji w tym zakresie.

 

Metryczka

Data publikacji 02.10.2014
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry