Wydział do Walki z Cyberprzestępczością - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością

Wydział do Walki z Cyberprzestępczością
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

91- 048 Łódź,  ul. Lutomierska 108/112
tel. (47) 841-29-25, (47) 841-29-26
cyber@ld.policja.gov.pl

 

Naczelnik
mł. insp. Ida Stefanowska

 

Zadania Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością:

1) prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania, treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym;
2) prowadzenie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
3) ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
4) ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
5) współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
6) prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym pracy operacyjnej w zakresie właściwości wydziału;
7) pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
8) współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej;
9)  pozyskiwanie danych teleinformacyjnych na zlecenie jednostek Policji.

Metryczka

Data publikacji 02.10.2014
Data modyfikacji 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry