Struktura organizacyjna

Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka

mł. insp. Włodzimierz Sokołowski

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź
tel.(47) 841-20-44, fax (47) 841-17-90

prawaczlowieka@ld.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:

1) propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
2) monitorowanie działań pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, podejmowanych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
3) monitorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji w zakresie realizacji zaleceń instytucji i organizacji krajowych i międzynarodowych powołanych do spraw ochrony praw człowieka oraz realizacji zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
4) reprezentowanie Komendanta w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
5) sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka.

Metryczka

Data publikacji 17.08.2011
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry