Audytor Wewnętrzny - Struktura organizacyjna - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny
Elżbieta Fliszewska

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112 91-048 Łódź
tel. (47) 841-20-20, fax (47) 841-17-90
audytor@ld.policja.gov.pl

 

Zakres zadań:

1) wspieranie Komendanta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
2) przeprowadzanie audytu wewnętrznego na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego lub – w uzasadnionych przypadkach – poza nim;
3) terminowe sporządzanie i przedkładanie rocznego planu audytu wewnętrznego, sprawozdania z wykonania planu audytu oraz pozostałych dokumentów sprawozdawczych organom określonym przepisami regulującymi zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów  publicznych.

Metryczka

Data publikacji 17.08.2011
Data modyfikacji 24.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry