Majątek - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wykaz nieruchomości w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

 

Lp.

Adres nieruchomości

Tytuł prawny

Powierzchnia gruntu (m2)

Powierzchnia budynków (m2)

Powiat bełchatowski

1.

ul. 1 Maja 7                                                                                            Bełchatów

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  w Bełchatowie sygn. ZGT.VI-62/9/70 z dnia 16.02.1970r., Postanowienie Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełchatowie sygn. ZGT.VI-62/9/70 z dnia 19.02.1970r.

6.301

3.044,50

2.

ul. Kościuszki 33                                                 Zelów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy Zelów sygn. ZGT-8224a-8/79 z dnia 07.07.1979r., Decyzja Starosty Bełchatowskiego sygn. GN.II.7226/R/136/00 z dnia 14.12.2009r.

1.023

439,50

3.

Kolonia Drużbice 137

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1632/88 z dnia 18.08.1988r.

738

244,48

4.

ul. Pułaskiego 24

Szczerców                                                         

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 987/86 z dnia 22.09.1986r.

280

146,50

5.

Kluki 84

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bełchatowie sygn. G.II.7241/I/3/95 z dnia 09.02.1995r.

1.400

210,48

6.

ul. Wieluńska 72

Rusiec

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-3-18/91/92 z dnia 13.10.1992r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-3-18/91/92 z dnia 18.01.1993r.

899

372

7.

ul. Urzędowa 1                                                     

Kleszczów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 6345/78 z dnia 12.12.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 6339/78 z dnia 12.12.1978r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bełchatowie sygn. G.II.7224-2/4/92 z dnia 26.08.1992r., Decyzja Starosty Bełchatowskiego Nr 1279.2014 sygn. AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014r., Postanowienie Starosty Bełchatowskiego Nr 63.2015 sygn. AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.03.2015r.

467

147,60

Powiat brzeziński

1.

ul. Konstytucji 3 Maja 3

Brzeziny

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Brzezińskiego sygn. BG.7014/1/06/07 z dnia 21.06.2007r.

2.747

1.235,38

Powiat kutnowski

1.

ul. Toruńska 14

Kutno

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4648/72 z dnia 12.12.1972r.

8.180

3.187,20

2.

ul. B. Prusa 19                                            Krośniewice

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kutnie sygn. GR-7224/1/1/2/93/D.27 z dnia 28.09.1993r.

2.620

479

3.

ul. W. Łukasińskiego 14       

Żychlin

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4329/2002 z dnia 07.06.2002r., Decyzja Starosty Kutnowskiego sygn. GP.I.7012-2-5/2003 z dnia 02.06.2003r.

703

313,10

Powiat łaski

1.

ul. 9 Maja 32/36                           

Łask

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3087/71 z dnia 12.11.1971r., Akt notarialny Rep. A nr 1229/72 z dnia 09.05.1972r., Akt notarialny Rep. A nr 2334/72 z dnia 10.08.1972r., Akt notarialny Rep. A nr 2989/72 z dnia 02.11.1972r., Akt notarialny Rep. A nr 3037/72 z dnia 07.11.1972r.

6.718

2.441

2.

ul. Wieluńska 15                      

Widawa

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Widawa sygn. RGGŚ-8224/7/89 z dnia 06.11.1989r.

600

292

3.

ul. Nowy Rynek 16                

Widawa

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Łaskiego sygn. GN.6844.20.2014 z dnia 05.12.2014r.

1.629

-

Powiat łęczycki

1.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 4               Łęczyca

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3863/92 z dnia 28.12.1992r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łęczycy sygn. GR.7224-7/96 z dnia 19.02.1996r.

2.339

2.684,95

Powiat łowicki

1.

ul. Bonifraterska 12/14              

Łowicz

Trwały zarząd - Decyzja nr ZGT.6/62-1/18/73 Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z grudnia 1973r., Akt notarialny Rep. A nr 1293/86 z dnia 03.11.1986r., Decyzja Kierownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łowiczu sygn.G.VI.82241/124/89 z dnia 27.07.1989r.

3.218

2.214,87

Powiat miejski łódzki

1.

ul. Lutomierska 108/112            

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244-a/22-1/02/04/os z dnia 28.12.2004r.

17.300

13.453,20

2.

ul. Lutomierska 118                     

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/23-2/09/OS z dnia 28.08.2009r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.20.2013 z dnia 18.12.2013r.

2.919

-

3.

ul. Pienista 71                               

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja nr 17/81 sygn. RZGT-III-8224/4/17/81 Naczelnika Dzielnicy Łódź – Polesie z dnia 06.01.1981r., Akt notarialny Rep. A nr III-3975/76 z dnia 08.12.1976r., Akt notarialny Rep. A nr 3969/76 z dnia 08.12.1976r.

190.154

24.835,31

4.

ul. Stokowska 21/25                    

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź – Widzew sygn. RZGT-III-8224/78/77 z dnia 26.09.1977r., Akt notarialny Rep. A nr III-5426/77 z dnia 19.07.1977r., Akt notarialny Rep. A nr III-5432/77 z dnia 19.07.1977r., Akt notarialny Rep. A nr III-5438/77 z dnia 19.07.1977r.

55.829

19.548

5.

ul. Smutna 23                                

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/13/05/OS z dnia 30.09.2005r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/13/09/BW z dnia 16.10.2009r.

75.682

12.014

6.

ul. K. Anstadta 9                            

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/125/06/07/OS z dnia 16.05.2007r.

5.130

1.405,10

7.

ul. C.K. Norwida 18                         

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/30/JG/97 z dnia 12.11.1997r.

873

473

8.

ul. J. Tuwima 12a                           

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.36.2014 z dnia 12.02.2015r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-BZSP-III.6844.7.2016.AKK z dnia 29.01.2016r.

1.146

2.777,46

9.

ul. S. Skrzywana 14                      

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź - Górna sygn. RZGT-III-8224/4/69/76 z dnia 13.10.1976 r.

927

324

10.

ul. Rysownicza 36 m. 51              

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.XI.72244-a/I/27/01 z dnia 20.04.2001r.

6,15

46,55

11.

ul. J. Kilińskiego 150 m. 3, 4 i 12     

Łódź

Trwały zarząd - Protokół zdawczo – odbiorczy będący załącznikiem do Instrukcji z dnia 17.10.1950r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/16/00/07/OS z dnia 14.03.2007r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/16-2/08/OS z dnia 01.10.2008r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.13.2015 z dnia 16.07.2015r.

228,46

185,96

12.

ul. M. Gandgiego 16 m. 49         

Łódź

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 860/2013 z dnia 27.02.2013 r.

5,96

22,32

13.

ul. H. Sienkiewicza 28/30           

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III.8b/22/4/66 z dnia 22.06.1966r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/29/JG/97 z dnia 12.11.1997r.

13.806

12.837,28

14.

ul. Ciesielska 27                            

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III-8b/22/5/66 z dnia 22.06.1966r.

2.001

1.892

15.

ul. Armii Krajowej 33                   

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego Łódź – Śródmieście sygn. IV.GGG.V-8224/433/89 z dnia 15.02.1989r.

2.878

1.605

16.

ul. M. Kopernika 29/31               

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.IV/11/131/17/70 z dnia 26.10.1970r.

1.518

2.607,20

17.

ul. O.W.iN. 60                               

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.XI.7012/I/25/00 z dnia 21.12.2000r.

3.894

1.979

18.

ul. Wysoka 45                              

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 22.06.1966r.

1.660

2.160

19.

ul. 3 Maja 43                                

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/21/22/ML/94 z dnia 03.11.1994r.

3.787

1.223

20.

ul. Wólczańska 250                      

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III-8b/22/6/66 z dnia 22.06.1966r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.-a/I/106/02/03 z dnia 29.03.2004r.

1.715

2.357,93

21.

ul. Kwietniowa 1                          

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.21.2015 z dnia 28.09.2015 r.

3.213

-

Powiat łódzki wschodni

1.

ul. 11 Listopada 62f               

Koluszki

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 237/96 z dnia 11.04.1996r., Akt notarialny Rep. A nr 238/96 z dnia 11.04.1996r.

3.268

2.482,87

2.

pl. 500-lecia 6                            

Rzgów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Rzgów sygn. GG.8224/6A/1/88 z dnia 24.11.1988r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/52/98 z dnia 25.03.1998r.

568

335,10

3.

ul. S. Żeromskiego 31              

Tuszyn

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1378/2000 z dnia 11.05.2000r., Decyzja Starosty Powiatu Łódzkiego – Wschodniego sygn. BGiGN-7012/44/01 z dnia 05.04.2001r.

2.976

915,23

Powiat opoczyński

1.

al. Dąbrówki 1                        

Opoczno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Opoczyńskiego sygn. GNIII.6844.1.4.2014 z dnia 16.10.2014r., Postanowienie Starosty Opoczyńskiego sygn. GNIII.6844.1.4.2014 z dnia 25.11.2014r.

7.339

3.144,12

2. Paradyż, ul. Przedborska 31 Trwały zarądz - Decyzja Starosty Opoczńskiego sygn. GNIII.6844.1.14.2017 z dnia 28.02.2018 r. 3.754 -

 

Powiat pabianicki

1.

ul. S. Żeromskiego 18          

Pabianice

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach sygn. G-IX-44/10/73 z dnia 20.07.1973r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/154/98 z dnia 25.03.1998r.

9.519

3.059

2.

ul. Zgierska 4                

Konstantynów Łódzki

Trwały zarząd - Decyzja nr 27/72 Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łodzi sygn. ZGT-3025 n z dnia 04.05.1972 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/153/98 z dnia 25.03.1998 r.  

1.168

281

Powiat pajęczański

1.

ok. ul. Wieluńskiej (nieruchomość bez nadanego adresu)                            

Pajęczno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Pajęczańskiego sygn. GN.6844.1.1.2016 z dnia 17.02.2016r.

9.150

-

Powiat piotrkowski

1.

ul. Szkolna 20/38                   

Piotrków Trybunalski

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. IMN.I.72242/44/2003 z dnia 14.03.2003r., Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. SPN.72240-1/10/2010 z dnia 05.08.2010r., Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. SPN.6644.2.10.2012 z dnia 28.06.2012r.

19.315

15.973,68

2.

ul. Szkolna 5                            

Sulejów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 2632/83 z dnia 17.10.1983r.

1.314

251

3.

ul. Warszawska 3                   

Wolbórz

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Wolbórz sygn. 8171/3/85 z dnia 26.02.1985r., Akt notarialny Rep. A nr 3626 z dnia 30.12.1987r.

693,63

208,97

4.

ul. Piotrkowska 11        

Moszczenica

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Piotrkowskiego sygn. GN.7012-9/2003 z dnia 19.05.2008r.

1.471

318,60

5.

dz. nr 433/2 i 433/3 (nieruchomość bez nadanego adresu)                                         

Wola Krzysztoporska

Trwały zarząd - akt notarialny Rep. A nr 6410/2017 z dnia 12.09.2017r.

3.489

-

6.

Grabica 85

Trwały zarząd - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 19.09.1953r.

2.300

208,97

 

7. Rozprza - dz. nr 673/29 (nieruchomość bez nadanego adresu)

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego sygn. GG.6844.1.2018.EC z dnia 08.05.2018 r.

 

2.500 -

Powiat poddębicki

1.

ul. Targowa 22                   

Poddębice

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Poddębickiego sygn. GN.6844.4.2014 z dnia 17.12.2014r.

5.107

2.552,20

2.

ul. Kościelnicka 38                 

Uniejów

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Turku sygn. GG-7224-21/95 z dnia 02.12.1996r.

2.860

265,71

Powiat radomszczański

1.

ul. marsz. J. Piłsudskiego 56

Radomsko

Trwały zarząd – Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Radomsku sygn. G.II.7224/13/15/98 z dnia 25.06.1998r., Decyzja Starosty Radomszczańskiego sygn. GN.I.7014/24/2003 z dnia 17.10.2003r.

7.077

2.143,16

2.

ul. Mostowa 22                    

Przedbórz

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy Przedbórz sygn. G-8224/2/87 z dnia 17.03.1987r.

666

241,50

Powiat rawski

1.

ul. T. Kościuszki 23                     

Rawa Mazowiecka

Trwały zarząd - Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi nr Sa.II-45/37/52 z dnia 07.08.1952r., Akt notarialny Rep. A nr 687/2001 z dnia 21.02.2001r.

2.992

1.840,35

2.

ul. Jana Pawła II 36                     

Biała Rawska

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A  nr 1425/67 z dnia 16.06.1967r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7011-6/04 z dnia 24.11.2004r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7011-6/2004 z dnia 17.01.2005r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7002-5/08 z dnia 28.02.2008r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.6844.2.16.2014.AM z dnia 22.07.2015r.

1.361

334,37

Powiat sieradzki

1.

ul. W. Sikorskiego 2                 

Sieradz

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3283/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3289/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3295/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3301/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3732/78 z dnia 08.08.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3738/78 z dnia 08.08.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3744/78 z dnia 08.08.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 5104/78 z dnia 26.10.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 7986/78 z dnia 03.11.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 6020/78 z dnia 30.11.1978r., Decyzja Prezydenta Miasta Sieradza sygn. ZGT-II-8222/2/80 z dnia 10.12.1980r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Sieradzu sygn. OG.III-7224/43/91 z dnia 17.02.1992r., Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III-7012/12/2001 z dnia 17.07.2001r., Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III.6844.5.2012 z dnia 24.05.2012r.

78.825

17.283,61

2.

ul. Parkowa 12b                     

Złoczew

Trwały zarząd - Umowa z dnia 18.12.1998r.

721

153,91

3.

pl. Niepodległości 13a             

Błaszki

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Sieradzu sygn. OG.III-7224/217/95/97 z dnia 24.06.1997r.

427,16

232,88

4.

ul. Sadowa 47                            

Warta

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III.6844.5.2016 z dnia 25.05.2016r.

4.211

-

Powiat skierniewicki

1.

ul. J. III Sobieskiego 69 

Skierniewice

Trwały zarząd - Umowa o przekazaniu nieruchomości za odpłatnością z dnia 01.09.1987r., Aneks nr 1 do umowy o przekazaniu nieruchomości za odpłatnością  z grudnia 1987r.

3.053

3.320,10

2.

ul. Łowicka 32a              

Skierniewice

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8224/132/80  z dnia 10.06.1980 r., Akt notarialny Rep. A nr 916/80 z dnia 24.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/5/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/4/80 z dnia  30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/3/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/2/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/1/80 z dnia  30.06.1980 r., Akt notarialny Rep. A nr 3778/86 z dnia 15.12.1986 r.

23.279

1.906,07

3.

ul. Farna 6                                

Bolimów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy w Bolimowie sygn. 7019/12/82 z dnia 25.11.1982r.

1.500

255,94

Powiat tomaszowski

1.

ul. W. Panfil 44                     

Tomaszów Mazowiecki

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 8.444/2003 z dnia 14.10.2003r., Akt notarialny Rep. A nr 8.583/2003 z dnia 16.10.2003r.

7.000

5.148,67

2.

ul. Łódzka 10                          

Rokiciny - Kolonia

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1156/2002 z dnia 14.03.2002r.

4.800

265,98

3.

ul. Mazowiecka 54         

Czerniewice

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1909/88 z dnia 06.12.1988r.

500

188,47

Powiat wieluński

1.

ul. Warszawska 22a                

Wieluń

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 973/1993 z dnia 08.07.1993r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224/1-45/94 z dnia 06.10.1994r., Akt notarialny Rep. A nr 3157/1994 z dnia 16.12.1994r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-4/96 z dnia 06.05.1996r.

6.024

2.994,68

2.

Biała Druga 4

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-31/95-97 z dnia 08.05.1997r.

1.400

386,67

3.

ul. Wieluńska 19                    

Osjaków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 2350/1998 z dnia 20.07.1998r.

2.434

330,18

Powiat wieruszowski

1.

ul. Kuźnicka 28a                

Wieruszów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4372/2000 z dnia 27.10.2000r., Akt notarialny Rep. A nr 2703/2003 z dnia 22.07.2003r.

5.647

1.418,04

Powiat zduńskowolski

1.

ul. Spacerowa 27                   

Zduńska Wola

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1934/2004 z dnia 23.03.2004r., Decyzja Starosty Zduńskowolskiego sygn. GN.IV.7012-40/04 z dnia 28.10.2010r.

8.481

3.220,06

Powiat zgierski

1.

ul. Długa 58/60                           

Zgierz

Trwały zarząd - Decyzja nr 7/72 Z-cy Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu sygn. ZGT/44/8/S/72   z dnia 21.03.1972r., Decyzja Kierownika Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Rejonowego w Zgierzu sygn. G.7224/3/1/92 z dnia 03.02.1992r.

4.289

2.738

2.

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

Ozorków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr III-3206/80 z dnia 28.11.1980r., Decyzja nr 2/81 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/8224/Oz./D-24/81 z dnia 06.03.1981 r., Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.6821.218.2013.RF z dnia 19.07.2013r.

1.091

622

3.

ul. Grunwaldzka 5                  

Stryków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr III-3948/76 z dnia 08.12.1976r., Decyzja     nr 141/77 Naczelnika Miasta i Gminy Stryków sygn. RZGT-III-8224/4/141/77 z dnia 14.06.1977r.

538

286

4.

ul. Piotrkowska 8/12    

Aleksandrów Łódzki

Trwały zarząd  - Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/7/60A/06 z dnia 16.11.2006r.

647

687,12

5.

ul. L. Norblina 3                      

Głowno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/7/40G/03 z dnia   11.12.2003r., Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/24/97G/08 z dnia  02.12.2008r.

3.338

647,27

6.

ul. Sportowa 5                       

Ozorków

Trwały zarząd - Decyzja nr 24/76 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/44/Oz./2-L/76 z dnia 10.07.1976 r., Decyzja nr 24a/78 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/44/Oz./2-L/78 z dnia 25.04.1978 r.

22.645

42

 

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
w latach 2002 – 2009
/Kwoty podane w złotych/

 
2002
2003
2004
2005
76.995.685*
329.684.987
359.592.240
383.397.940
 
 
2006
2007
    2008
2009
379.932.431
434.267.460
511.728.633
527.298.644
 
 
2010
2011
 486.603.717  492.697.975
 

 *w 2002 r. budżet obejmował tylko wydatki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 2003 r. budżet dotyczy całego województwa


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego: 

 

Lp.

Zakres

Pliki do pobrania
(wykazy)

Osoba odpowiedzialna

Informacje o planowanym sposobie zbycia

Tryb

Termin

Pliki do pobrania (wykazy)

1

Uzbrojenie i technika policyjna

3

 

pobierz

Dariusz Grzmiel
tel: 42 665-32-49
Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

-

pobierz

2

Sprzęt mundurowo-żywnościowy

pobierz

Wioletta Działak
tel: 42 665-32-61
Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

 -

pobierz

3

Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie

Wyposażenie biurowe

pobierz

 

Elżbieta Wilczek
tel: 42 665-32-87

Agata Barańska
tel: 42 665-32-60

Iwona Kosińska
tel: 42 665-32-61

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

-

pobierz

4

Maszyny i urządzenia techniczne

pobierz

Andrzej Szmajda
tel: 42 665-39-70
tel: 42 665-39-71
Wydział Inwestycji i Remontów

-

-

pobierz

5

Materiały budowlane

pobierz

Andrzej Szmajda
tel: 42 665-39-70
tel: 54 665-39-71
Wydział Inwestycji i Remontów

-

-

pobierz

6

Środki transportu

pobierz

Robert Nosarzewski
tel: 42 665-32-46
Wydział Transportu

-     

 

pobierz
 

7

Sprzęt łączności i informatyki

pobierz

Dorota Bartczak
tel: 42 665-11-16
Wydział Łączności i Informatyki

-

-

pobierz

8 Wykaz zbędnych zapasów magazynowych      pobierz
 
Marek Ptak
tel. 42 665 32 46
Wydział Transportu
 
  - pobierz

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2007
Data modyfikacji 18.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry