Majątek - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Wykaz nieruchomości w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

 

Lp.

Adres nieruchomości

Tytuł prawny

Powierzchnia gruntu (m2)

Powierzchnia budynków (m2)

Powiat bełchatowski

1.

ul. 1 Maja 7                                                                                            Bełchatów

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej  w Bełchatowie sygn. ZGT.VI-62/9/70 z dnia 16.02.1970r., Postanowienie Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bełchatowie sygn. ZGT.VI-62/9/70 z dnia 19.02.1970r.

6.301

3.044,50

2.

ul. Kościuszki 33                                                 Zelów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy Zelów sygn. ZGT-8224a-8/79 z dnia 07.07.1979r., Decyzja Starosty Bełchatowskiego sygn. GN.II.7226/R/136/00 z dnia 14.12.2009r.

1.023

439,50

3.

Kolonia Drużbice 137

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1632/88 z dnia 18.08.1988r.

738

244,48

4.

ul. Pułaskiego 24

Szczerców                                                         

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 987/86 z dnia 22.09.1986r.

280

146,50

5.

Kluki 84

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bełchatowie sygn. G.II.7241/I/3/95 z dnia 09.02.1995r.

1.400

113,36

6.

ul. Wieluńska 72

Rusiec

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-3-18/91/92 z dnia 13.10.1992r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-3-18/91/92 z dnia 18.01.1993r.

899

372

7.

ul. Urzędowa 1                                                     

Kleszczów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 6345/78 z dnia 12.12.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 6339/78 z dnia 12.12.1978r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Bełchatowie sygn. G.II.7224-2/4/92 z dnia 26.08.1992r., Decyzja Starosty Bełchatowskiego Nr 1279.2014 sygn. AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.08.2014r., Postanowienie Starosty Bełchatowskiego Nr 63.2015 sygn. AB.6740.8.6.2014.8.BM.AP.DA z dnia 06.03.2015r.

467

130,10

Powiat brzeziński

1.

ul. Konstytucji 3 Maja 3

Brzeziny

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Brzezińskiego sygn. BG.7014/1/06/07 z dnia 21.06.2007r.

2.747

1.235,38

Powiat kutnowski

1.

ul. Toruńska 14

Kutno

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4648/72 z dnia 12.12.1972r.

8.180

3.187,20

2.

ul. B. Prusa 19                                            Krośniewice

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Kutnie sygn. GR-7224/1/1/2/93/D.27 z dnia 28.09.1993r.

2.620

479

3.

ul. W. Łukasińskiego 14       

Żychlin

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4329/2002 z dnia 07.06.2002r., Decyzja Starosty Kutnowskiego sygn. GP.I.7012-2-5/2003 z dnia 02.06.2003r.

703

313,10

Powiat łaski

1.

ul. 9 Maja 32/36                           

Łask

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3087/71 z dnia 12.11.1971r., Akt notarialny Rep. A nr 1229/72 z dnia 09.05.1972r., Akt notarialny Rep. A nr 2334/72 z dnia 10.08.1972r., Akt notarialny Rep. A nr 2989/72 z dnia 02.11.1972r., Akt notarialny Rep. A nr 3037/72 z dnia 07.11.1972r.

6.718

2.441

2.

ul. Nowy Rynek 16                

Widawa

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Łaskiego sygn. GN.6844.20.2014 z dnia 05.12.2014r.

1.629

381,77

Powiat łęczycki

1.

ul. Ozorkowskie Przedmieście 4               Łęczyca

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3863/92 z dnia 28.12.1992r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łęczycy sygn. GR.7224-7/96 z dnia 19.02.1996r.

2.339

2.684,95

Powiat łowicki

1.

ul. Bonifraterska 12/14              

Łowicz

Trwały zarząd - Decyzja nr ZGT.6/62-1/18/73 Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z grudnia 1973r., Akt notarialny Rep. A nr 1293/86 z dnia 03.11.1986r., Decyzja Kierownika Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łowiczu sygn.G.VI.82241/124/89 z dnia 27.07.1989r.

3.218

2.214,87

Powiat miejski łódzki

1.

ul. Lutomierska 108/112            

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244-a/22-1/02/04/os z dnia 28.12.2004r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DM-DM-XVIII.6844.104.2018 z dnia 28.11.2018 r.

19.380

13.453,20

2.

ul. Lutomierska 118                     

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/23-2/09/OS z dnia 28.08.2009r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.20.2013 z dnia 18.12.2013r.

2.919

-

3.

ul. Pienista 71                               

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja nr 17/81 sygn. RZGT-III-8224/4/17/81 Naczelnika Dzielnicy Łódź – Polesie z dnia 06.01.1981r., Akt notarialny Rep. A nr III-3975/76 z dnia 08.12.1976r., Akt notarialny Rep. A nr 3969/76 z dnia 08.12.1976r.

190.154

24.835,31

4.

ul. Stokowska 21/25                    

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź – Widzew sygn. RZGT-III-8224/78/77 z dnia 26.09.1977r., Akt notarialny Rep. A nr III-5426/77 z dnia 19.07.1977r., Akt notarialny Rep. A nr III-5432/77 z dnia 19.07.1977r., Akt notarialny Rep. A nr III-5438/77 z dnia 19.07.1977r.

55.829

20.178

5.

ul. Smutna 23                                

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/13/05/OS z dnia 30.09.2005r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/13/09/BW z dnia 16.10.2009r.

75.682

12.014

6.

ul. K. Anstadta 9                            

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/125/06/07/OS z dnia 16.05.2007r.

5.130

1.405,10

7.

ul. C.K. Norwida 18                         

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/30/JG/97 z dnia 12.11.1997r.

873

473

8.

ul. J. Tuwima 12a                           

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.36.2014 z dnia 12.02.2015r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-BZSP-III.6844.7.2016.AKK z dnia 29.01.2016r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi DM-DM-X.6844.102.2019 z dnia 16.01.2019 r.

3.607

2.777,46

9.

ul. S. Skrzywana 14                      

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź - Górna sygn. RZGT-III-8224/4/69/76 z dnia 13.10.1976 r.

927

324

10.

ul. Rysownicza 36 m. 51              

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.XI.72244-a/I/27/01 z dnia 20.04.2001r.

6,15

46,55

11.

ul. J. Kilińskiego 150 m. 3, 4 i 12     

Łódź

Trwały zarząd - Protokół zdawczo – odbiorczy będący załącznikiem do Instrukcji z dnia 17.10.1950r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/16/00/07/OS z dnia 14.03.2007r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.72244/16-2/08/OS z dnia 01.10.2008r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.13.2015 z dnia 16.07.2015r.

228,46

185,96

12.

ul. M. Gandhiego 16 m. 49         

Łódź

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 860/2013 z dnia 27.02.2013 r.

5,96

22,32

13.

ul. H. Sienkiewicza 28/30           

Łódź

Decyzja Naczelnika Dzielnicy Łódź-Śródmieście sygn:RZGT.III-8224/4/14/82 z dnia 26.03.1982 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/29/JG/97 z dnia 12.11.1997r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DM-DM-X.6844.6.2019 z dnia 27.01.2021 r.

12.293

12.837,28

14.

ul. Ciesielska 27                            

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III-8b/22/5/66 z dnia 22.06.1966r.

2.001

1.892

15.

ul. Armii Krajowej 33                   

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydz. Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicowego Łódź – Śródmieście sygn. IV.GGG.V-8224/433/89 z dnia 15.02.1989r.

2.878

2.148,32

16.

ul. M. Kopernika 29/31               

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.IV/11/131/17/70 z dnia 26.10.1970r.

1.518

2.778,82

17.

ul. O.W.iN. 60                               

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.XI.7012/I/25/00 z dnia 21.12.2000r.

3.894

1.979

18.

ul. Wysoka 45                              

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi z dnia 22.06.1966r.

1.660

2.160

19.

ul. 3 Maja 43                                

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Łodzi sygn. GGG-7224/21/22/ML/94 z dnia 03.11.1994r.

3.787

1.223

20.

ul. Wólczańska 250                      

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Z-cy Kierownika Wydz. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi sygn. GKM.III-8b/22/6/66 z dnia 22.06.1966r., Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. GKI.X.-a/I/106/02/03 z dnia 29.03.2004r.

1.715

2.357,93

21.

ul. Kwietniowa 1                          

Łódź

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi sygn. DGM-SP-II.6844.21.2015 z dnia 28.09.2015 r.

3.213

-

22. Łódź, ul. Ks. Stanisława Brzóski 23 Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi znak: DM-DM-X.6844.1.2021 z dnia 18.08.2021 r. 8.465 2.949,51

Powiat łódzki wschodni

1.

ul. 11 Listopada 62f               

Koluszki

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 237/96 z dnia 11.04.1996r., Akt notarialny Rep. A nr 238/96 z dnia 11.04.1996r.

3.268

2.482,87

2.

pl. 500-lecia 6                            

Rzgów

 

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Rzgów sygn. GG.8224/6A/1/88 z dnia 24.11.1988r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/52/98 z dnia 25.03.1998r.

568

335,10

3.

ul. S. Żeromskiego 31              

Tuszyn

 

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1378/2000 z dnia 11.05.2000r., Decyzja Starosty Powiatu Łódzkiego – Wschodniego sygn. BGiGN-7012/44/01 z dnia 05.04.2001r.

2.976

915,23

4.

ul. Brzezińska 6

Andrespol

Decyzja Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego sygn. GN.6844.7.2019.ŁS z dnia 27 czerwca 2019 r. 1.540 377,55

Powiat opoczyński

1.

al. Dąbrówki 1                        

Opoczno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Opoczyńskiego sygn. GNIII.6844.1.4.2014 z dnia 16.10.2014r., Postanowienie Starosty Opoczyńskiego sygn. GNIII.6844.1.4.2014 z dnia 25.11.2014r.

7.339

3.144,12

2. Paradyż, ul. Przedborska 31a Trwały zarąd - Decyzja Starosty Opoczńskiego sygn. GNIII.6844.1.14.2017 z dnia 28.02.2018 r. 3.754 602,67

 

Powiat pabianicki

1.

ul. S. Żeromskiego 18          

Pabianice

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach sygn. G-IX-44/10/73 z dnia 20.07.1973r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/154/98 z dnia 25.03.1998r.

9.519

3.059

2.

 

ul. Zgierska 4                

Konstantynów Łódzki

Trwały zarząd - Decyzja nr 27/72 Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łodzi sygn. ZGT-3025 n z dnia 04.05.1972 r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Pabianicach sygn. URP.G.7220/153/98 z dnia 25.03.1998 r. 

1.168

 

281

-

3.

Konstantynów Łódzki,

pl. Wolności 33/35

Trwały zarzad - Decyzja Starosty Powiatu Pabianickiego znak: GG.6844.1.2021 z dnia 27.09.2021 r. 2.899 -
4. Hermanów 24N Trwały zarząd - Decyzja Starosty Powiatu Pabianickiego sygn. GG.6844.3.2018 z dnia 28 lutego 2019 r. 2.300 254,92
5. Wrząca, ul. Władysława Sikorskiego 6 Decyzja Starosty Powiatu Pabianickiego sygn. GG.6844.1.2019 z dnia 2 października 2019 r. 2.700 -

Powiat pajęczański

1.

ok. ul. Wieluńskiej (nieruchomość bez nadanego adresu)                            

Pajęczno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Pajęczańskiego sygn. GN.6844.1.1.2016 z dnia 17.02.2016r.

9.150

-

Powiat piotrkowski

1.

ul. Szkolna 20/38                   

Piotrków Trybunalski

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. IMN.I.72242/44/2003 z dnia 14.03.2003r., Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. SPN.72240-1/10/2010 z dnia 05.08.2010r., Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. sygn. SPN.6644.2.10.2012 z dnia 28.06.2012r.

19.315

15.973,68

2.

ul. Szkolna 5                            

Sulejów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 2632/83 z dnia 17.10.1983r.

1.314

251

3.

ul. Warszawska 3                   

Wolbórz

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy Wolbórz sygn. 8171/3/85 z dnia 26.02.1985r., Akt notarialny Rep. A nr 3626 z dnia 30.12.1987r.

693,63

304,52

4.

ul. Piotrkowska 11        

Moszczenica

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Piotrkowskiego sygn. GN.7012-9/2003 z dnia 19.05.2008r.

1.471

318,60

5.

                                     

Wola Krzysztoporska, ul. Piotrkowska 2a

Trwały zarząd - akt notarialny Rep. A nr 6410/2017 z dnia 12.09.2017r.

3.489

-

6.

Grabica 85

Trwały zarząd - Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 19.09.1953r.

2.300

208,97

 

7. Rozprza, ul. Sportowa 13

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Powiatu Piotrkowskiego sygn. GG.6844.1.2018.EC z dnia 08.05.2018 r.

 

2.500 177,70

Powiat poddębicki

1.

ul. Targowa 22                   

Poddębice

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Poddębickiego sygn. GN.6844.4.2014 z dnia 17.12.2014r.

5.107

2.552,20

2.

ul. Kościelnicka 38                 

Uniejów

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Turku sygn. GG-7224-21/95 z dnia 02.12.1996r., Decyzja Starosty Poddębickiego sygn. GN.6844.6.2019 z dnia 22.10.2019 r., Decyzja Starosty Powiatu Poddębickiego sygn. GG.6844.5.2020 z dnia 09.03.2021 r.

1.181

265,71

Powiat radomszczański

1.

ul. marsz. J. Piłsudskiego 56

Radomsko

Trwały zarząd – Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Radomsku sygn. G.II.7224/13/15/98 z dnia 25.06.1998r., Decyzja Starosty Radomszczańskiego sygn. GN.I.7014/24/2003 z dnia 17.10.2003r.

7.077

2.143,16

2.

ul. Mostowa 22                    

Przedbórz

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Miasta i Gminy Przedbórz sygn. G-8224/2/87 z dnia 17.03.1987r.

666

241,50

Powiat rawski

1.

ul. T. Kościuszki 23                     

Rawa Mazowiecka

Trwały zarząd - Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi nr Sa.II-45/37/52 z dnia 07.08.1952r., Akt notarialny Rep. A nr 687/2001 z dnia 21.02.2001r.

2.992

1.840,35

2.

ul. Jana Pawła II 36                     

Biała Rawska

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A  nr 1425/67 z dnia 16.06.1967r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7011-6/04 z dnia 24.11.2004r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7011-6/2004 z dnia 17.01.2005r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.7002-5/08 z dnia 28.02.2008r., Decyzja Starosty Rawskiego sygn. GG.I.6844.2.16.2014.AM z dnia 22.07.2015r.

1.361

334,37

Powiat sieradzki

1.

ul. W. Sikorskiego 2                 

Sieradz

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 3283/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3289/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3295/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3301/78 z dnia 23.06.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3732/78 z dnia 08.08.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3738/78 z dnia 08.08.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 3744/78 z dnia 08.08.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 5104/78 z dnia 26.10.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 7986/78 z dnia 03.11.1978r., Akt notarialny Rep. A nr 6020/78 z dnia 30.11.1978r., Decyzja Prezydenta Miasta Sieradza sygn. ZGT-II-8222/2/80 z dnia 10.12.1980r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Sieradzu sygn. OG.III-7224/43/91 z dnia 17.02.1992r., Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III-7012/12/2001 z dnia 17.07.2001r., Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III.6844.5.2012 z dnia 24.05.2012r.

78.825

17.283,61

2.

ul. Parkowa 12b                     

Złoczew

Trwały zarząd - Umowa z dnia 18.12.1998r.

721

153,91

3.

pl. Niepodległości 13a             

Błaszki

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Sieradzu sygn. OG.III-7224/217/95/97 z dnia 24.06.1997r.

427,16

217,88

4.

ul. Sadowa 47                            

Warta

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Sieradzkiego sygn. GK.III.6844.5.2016 z dnia 25.05.2016r.

4.211

-

Powiat skierniewicki

1.

ul. J. III Sobieskiego 69 

Skierniewice

Trwały zarząd - Umowa o przekazaniu nieruchomości za odpłatnością z dnia 01.09.1987r., Aneks nr 1 do umowy o przekazaniu nieruchomości za odpłatnością  z grudnia 1987r.

3.053

3.320,10

2.

ul. Łowicka 32a              

Skierniewice

Trwały zarząd - Decyzja Prezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8224/132/80  z dnia 10.06.1980 r., Akt notarialny Rep. A nr 916/80 z dnia 24.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/5/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/4/80 z dnia  30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/3/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/2/80 z dnia 30.06.1980 r., Decyzja Wiceprezydenta Miasta Skierniewice sygn. ZGT.8221/1/11/1/80 z dnia  30.06.1980 r., Akt notarialny Rep. A nr 3778/86 z dnia 15.12.1986 r.

23.279

1.906,07

3.

ul. Farna 6                                

Bolimów

Trwały zarząd - Decyzja Naczelnika Gminy w Bolimowie sygn. 7019/12/82 z dnia 25.11.1982r.

1.500

255,94

4.

ul. Zastodolna b.n.

Bolimów

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Powiatu Skierniewickiego sygn. GGN.6844.2.2021.AK z dnia 11 października 2021 r. 1.900  

Powiat tomaszowski

1.

ul. W. Panfil 44                     

Tomaszów Mazowiecki

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 8.444/2003 z dnia 14.10.2003r., Akt notarialny Rep. A nr 8.583/2003 z dnia 16.10.2003r.

7.000

5.148,67

2.

Rokiciny - Kolonia, ul. Łódzka 10,                         

 

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1156/2002 z dnia 14.03.2002r., Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 243/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 19.11.2019 r., Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 244/2019 z dnia 16.12.2019 r., Postanowienie Wojewody Łódzkiego Nr 246/2019 r., Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii sygn. DLI.III.7621.56.2019.KS.20 z dnia 26.03.2021 r.

3.801

265,98

3.

ul. Mazowiecka 54         

Czerniewice

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1909/88 z dnia 06.12.1988r.

500

188,47

4. Ujazd, ul. Tomaszowska 1 Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 5920/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. 1.800 193,83
5.  Lubochnia - dz. nr 257 i 258/4 Trwały zarząd - Decyzja Starosty Tomaszowskiego sygn. GGN.6844.7.2021 z dnia 25.04.2022 r. 2.407 -

Powiat wieluński

1.

ul. Warszawska 22a                

Wieluń

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 973/1993 z dnia 08.07.1993r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224/1-45/94 z dnia 06.10.1994r., Akt notarialny Rep. A nr 3157/1994 z dnia 16.12.1994r., Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-4/96 z dnia 06.05.1996r.

6.024

2.994,68

2.

Biała Druga 4

Trwały zarząd - Decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego w Wieluniu sygn. G.7224-31/95-97 z dnia 08.05.1997r.

1.400

386,67

3.

ul. Wieluńska 19                    

Osjaków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 2350/1998 z dnia 20.07.1998r.

2.434

330,18

Powiat wieruszowski

1.

ul. Kuźnicka 28a                

Wieruszów

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 4372/2000 z dnia 27.10.2000r., Akt notarialny Rep. A nr 2703/2003 z dnia 22.07.2003r.

5.647

1.582,77

Powiat zduńskowolski

1.

ul. Spacerowa 27                   

Zduńska Wola

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr 1934/2004 z dnia 23.03.2004r., Decyzja Starosty Zduńskowolskiego sygn. GN.IV.7012-40/04 z dnia 28.10.2010r.

8.481

3.220,06

Powiat zgierski

1.

ul. Długa 58/60                           

Zgierz

Trwały zarząd - Decyzja nr 7/72 Z-cy Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zgierzu sygn. ZGT/44/8/S/72   z dnia 21.03.1972r., Decyzja Kierownika Oddziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Rejonowego w Zgierzu sygn. G.7224/3/1/92 z dnia 03.02.1992r.

4.289

2.738

2.

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

Ozorków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr III-3206/80 z dnia 28.11.1980r., Decyzja nr 2/81 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/8224/Oz./D-24/81 z dnia 06.03.1981 r., Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.6821.218.2013.RF z dnia 19.07.2013r.

1.091

622

3.

ul. Grunwaldzka 5                  

Stryków

Trwały zarząd - Akt notarialny Rep. A nr III-3948/76 z dnia 08.12.1976r., Decyzja     nr 141/77 Naczelnika Miasta i Gminy Stryków sygn. RZGT-III-8224/4/141/77 z dnia 14.06.1977r.

538

286

4.

ul. Piotrkowska 8/12    

Aleksandrów Łódzki

Trwały zarząd  - Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/7/60A/06 z dnia 16.11.2006r.

647

687,12

5.

ul. L. Norblina 3                      

Głowno

Trwały zarząd - Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/7/40G/03 z dnia   11.12.2003r., Decyzja Starosty Zgierskiego sygn. GK.I.7012/24/97G/08 z dnia  02.12.2008r.

3.338

647,27

6.

ul. Sportowa 5                       

Ozorków

Trwały zarząd - Decyzja nr 24/76 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/44/Oz./2-L/76 z dnia 10.07.1976 r., Decyzja nr 24a/78 Naczelnika Miasta Ozorkowa sygn. ZGT/44/Oz./2-L/78 z dnia 25.04.1978 r.

22.645

42

 

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
w dziale 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
w latach 2002 - 2018 (wg. stanu na dzień 31 grudnia)
/Kwoty podane w złotych/

 
 
 
rok kwota
2002 76 995 685*
2003 329 684 987
2004 359 592 240
2005 383 397 940
2006 379 932 431
2007 434 267 460
2008 511 728 633
2009 527 298 644
2010 486 871 016
2011 492 697 975
2012 490 053 844
2013 527 555 812
2014 527 423 542
2015 522 445 852
2016 539 673 454
2017 580 466 110
2018 567 086 573

 

 *w 2002 r. budżet obejmował tylko wydatki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 2003 r. budżet dotyczy całego województwa


 

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego: 

 

Lp.

Zakres

Pliki do pobrania
(wykazy)

Osoba odpowiedzialna

Informacje o planowanym sposobie zbycia

Tryb

Termin

Pliki do pobrania (wykazy)

1

Uzbrojenie i technika policyjna

3

 

pobierz

Dariusz Grzmiel
tel: 47 841-32-49
Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

-

pobierz

2

Sprzęt mundurowo-żywnościowy

pobierz

Magdalena Gębska
tel: 47 841-32-61
Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

-

pobierz

3

Sprzęt i wyposażenie kwatermistrzowskie

Wyposażenie biurowe

pobierz

 

Elżbieta Wilczek
tel: 47 841-32-87

Agata Barańska
tel: 47 841-32-60

Iwona Kosińska
tel: 47 841-32-61

Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej

-

-

pobierz

 

4

Maszyny i urządzenia techniczne

pobierz

Andrzej Szmajda
tel: 47 841-39-70
tel: 47 841-39-71
Wydział Inwestycji i Remontów

-

-

pobierz

5

Materiały budowlane

pobierz

Andrzej Szmajda
tel: 47 841-39-70
tel: 47 841-39-71
Wydział Inwestycji i Remontów

-

-

pobierz

6

Środki transportu

pobierz

Robert Nosarzewski
tel: 47 841-32-46
Wydział Transportu

-     

 

 

pobierz
 
 

7

Sprzęt łączności i informatyki

pobierz

Dorota Bartczak
tel: 47 841-11-16
Wydział Łączności i Informatyki

-

-

pobierz

8 Wykaz zbędnych zapasów magazynowych      pobierz
 
Marek Ptak
tel. 47 841 32 46
Wydział Transportu
 
  - pobierz
9

 

Wykaz książek zbędnych i zużytych księgozbioru Biblioteki KWP w Łodzi

 

pobierz

podkom. Jarosław Kasel
tel. 47 841 32 93
Wydział Kadr i Szkolenia
 

-   pobierz
10

Wykaz książek zbędnych, zdekompletowanych
i zużytych księgozbioru
OSZP w Łodzi z/s w Sieradzu

pobierz

Rafał Pijanka
tel. 47 845 13 91

OSZP w Łodzi z/s
w Sieradzu

- - pobierz

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 30.03.2007
Data modyfikacji : 09.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Matusiak-Worek
do góry