Kierownictwo KWP w Łodzi - Kierownictwo - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W ŁODZI
nadinsp. Andrzej Łapiński

I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ŁODZI ds. kryminalnych
insp. Tomasz Olczyk

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ŁODZI ds. prewencji 
insp. Jarosław Rybka

ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ŁODZI ds. logistyk
Włodzimierz Kalinowski


Sekretariat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
tel. (42) 665-22-00 lub (42) 665-22-01
faks (42) 665-17-80
e-mail: komendant@ld.policja.gov.pl


Sekretariat I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Kryminalnych
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09
faks (42) 665-17-20

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Prewencji
tel. (42) 665-22-02 lub (42) 665-22-09
faks (42) 665-17-20

Sekretariat Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw Logistyki
tel. (42) 665-22-05
faks (42) 665-17-80

Metryczka

Data publikacji 06.01.2012
Data modyfikacji 24.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Zając
do góry