Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy ul. Lutomierskiej 108/112 w godz. 8-16

oraz za pośrednictwem:

  • telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – 112, 997
  • faksu –  (47) 841-12-67
  • poczty elektronicznej – dyzurny@ld.policja.gov.pl
  • w sytuacja nagłych wysyłając SMS na numer  (47) 841-22-56

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KWP w Łodzi na tę okoliczność.

Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Metryczka

Data publikacji 14.10.2015
Data modyfikacji 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Łodzi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paulina Matusiak Worek
Osoba udostępniająca informację:
Paulina Matusiak Worek Wydział Komunikacji Społecznej KWP Łódź
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Gruszczelak
do góry