wniosek - Dostęp do informacji publicznej - KWP w Łodzi

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

  

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KWP w Łodzi, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

>>> pobierz wniosek <<<

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: bip@ld.policja.gov.pl  

lub listownie na adres:

    Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
    ul. Lutomierska 108/112
    91-048 Łódź

Metryczka

Data publikacji 02.04.2007
Data modyfikacji 05.04.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Łodzi
Osoba modyfikująca informację:
Administrator
do góry